ایزومریزاسیون

ایزومریزاسیون چیست؟

ایزومریزاسیون چیست؟ همپارِش یا ایزومرسازی یا ایزومریزاسیون (به انگلیسی: Isomerization) ، فرایندی است که در آن یک مولکول به مولکول دیگری تبدیل می‌گردد، بی‌آنکه تغییری در تعداد و نوع اتم‌های آن پیش بیاید؛حال آنکه

ادامه مطلب »
ایزوتوپ پرتوزا

ایزوتوپ پرتوزا (رادیوایزوتوپ) چیست:

ایزوتوپ پرتوزا (رادیوایزوتوپ) چیست: به ایزوتوپ‌های ناپایدار چون پرتوافشانی می‌کنند، «ایزوتوپ پرتوزا» یا «رادیوایزوتوپ» می‌گوییم. همه ایزوتوپ‌های ناپایدار، پرتوزا یا رادیواکتیو هستند. ایزوتوپ‌های پرتوزا (رادیوایزوتوپ‌ها)

ادامه مطلب »
نور فرابنفش (لامپ uv)

اشعه ایکس و لامپ uv

اشعه ایکس اشعه ایکس نوعی تابش الکترومغناطیسی است که بیشتر به دلیل قابلیت نفوذ آن در پوست و عکس‌برداری از استخوان‌ها، شناخته شده است. پیشرفت‌های

ادامه مطلب »
اشعه فرابنفش و مضرات آن

اشعه uvc

اشعه uvc با قرار گرفتن ارگانيزم هاي ميكروبي مانند باكتري ها و ويروس ها در مقابل پرتو يو وي سي ، ساختمان و پيوندهاي مولكولي

ادامه مطلب »