عینک یووی

عینک یووی

 عینک یووی (لامپ یووی) اشعه UV یا ماوراء بنفش قدرت های مختلفی دارد و به سه دسته UVA ، UVB و UVC تقسیم می شوند. فقط

ادامه مطلب »