حفاظت در برابر اشعه ماورای بنفش در داخل خانه

تاثیر اشعه UV بر چشم و نحوه محافظت از آن

امواج نور، بر حسب فرکانس شان، دارای انرژی های متفاوتی هستند. در این میان طیف رنگ قرمز و طول موج های بیش تر از آن، دارای فرکانس و انرژی کمتر و نور آبی و طول موج های کم تر از آن (مانند تاثیر اشعه UV ) ، دارای فرکانس و انرژی بیش تری می باشند. شایان ذکر این که از کل اشعه هایی که از خورشید به زمین می تابد حدود 5 درصد آن اشعه UV است.امواج فرا بنفش بر حسب طول موج شان به 3 دسته A, B, C تقسیم می شوند. اشعه UV-A حاوی امواج با طول موج بین 320-400 nm بوده و اشعه UV-B حاوی امواج با طول موج بین 290-320 nm می باشد. از 5 درصد اشعه فرا بنفش رسیده به زمین 90 درصد آن از نوع اشعه UV-C و 10 درصد آن از نوع اشعه UV-B است. اشعه UV-C حاوی امواج با طول موج کم تر از 290 nm بوده و تقریبا به صورت کامل توسط لایه ازن جذب می گردد، بنابراین مواجهه با اشعه UV-C در اثر نور خورشید نبوده، بلکه دارای منشا صنعتی است (مثل قوس های الکتریکی، لامپ های اشعه UV باکتری کش و (excimer laser.میزان اشعه UV که به زمین برخورد می کند به عواملی نظیر فصل (تابستان بیش تر از سایر فصول)، عرض جغرافیایی (استوا بیش ترین مقدار)، ارتفاع (هر چه ارتفاع بیش تر باشد اشعه UV بیش تری دریافت می شود) و … بستگی دارد.اشعه UV می تواند بر اثر انعکاس از سطوح دیگر به چشم برخورد نماید، به طور مثال برف تازه بین 60 تا 80 درصد و ماسه ساحل حدود 15 درصد و سطح آب حدود 5 درصد از نور را منعکس می کند.

شرکت ایرانمهر

شرکت ایران مهر یکی از شرکت هایی است که در صنعت واردات لامپ یووی فعالیت دارند ولی تفاوت آنها این است که در ایران جزو بهترین ها هستند و تضمینی به شما بهترین لامپ یووی را ارائه می دهند.

همچنین بخوانید: لامپ یووی

فهرست مطالب