ترانس یووی چیست ؟

ترانس یو وی به طور کلی یکی از انواع ترانس های ایزوله شناخته می شود که از چند خروجی مختلف تشکیل شده است. یکی از کارایی های مفید این محصول راه اندازی لامپ های یو وی، افزایش عملکرد و طول عمر آنها نیز است. یکی از مزیت های مهم استفاده از انواع مختلف ترانس های یو وی قطعا افزایش طول عمر لامپ های یووی می باشد.