دستگاه یووی سنگ چطور کار میکند؟

دستگاه یووی سنگ

یکی از مشکلاتی که امروزه جواهرشناسان و یا افرادی که با جواهر سر و کار دارند، با آن مواجه می باشند، این است که چگونه می توانند تشخیص دهند که در یک سنگ آیا فرآیند بهبود سازی استفاده شده است یا خیر؟ در این زمان به طور قطع بهترین جواب این می باشد که این تشخیص را تنها می توان در آزمایشگاه های تخصصی جواهر شناسی، انجام داد.

این دستگاه اعجاب انگیز، دستگاه تشخیص نور ماوراء بنفش (uv لایت) نام دارد. در زمان های نه چندان دور دستگاه یووی به عنوان یک وسیله بی مصرف در آزمایشگاه های گوهرشناسی به شمار می آمد. اما با گسترش انجام فرآیند بهبود بخشی گرمادهی بر روی گوهرها، ارزش دستگاه یووی لایت مشخص شد.

دستگاه uv سنگ در اصفهان

بسیاری از یاقوت های سرخ و کبودی که گرمادهی شده اند یک علامت کوچک گچ مانندی از امواج کوتاه (sw) فلورسنت در خود دارند. این پدیده در گروه کانی کروندوم طبیعی به چشم نمی خورد. در واقع قسمت بیرنگ این سنگ ها شفاف می شود. زمانیکه فرآیند گرمادهی در یاقوت ها انجام شود همزمان با ایجاد بلورها طبق ساختار کریستال های طبیعی، فرآیند فلورسنس (تشعشعات مهتابی) نیز در سنگ همان ساختار را پیروی می کند.

سوال اساسی اینجاست که چگونه می توان این عمل را شناسایی و آزمایش نمود. ابتدا دستگاه یووی را که مجهز به دو لامپ طول موج بلند و کوتاه است را تهیه کرده و سپس برای استفاده از این دستگاه یک عینک محافظ را به چشم خود بزنید. زیرا نور طول موج کوتاه ماوراء بنفش، به چشم آسیب فراوان وارد می کند.

زمانیکه تصمیم دارید پدیده فلورسنس را در سنگ قیمتی ملاحظه نمایید، بهتر است که سنگ قیمتی را با پنس مقابل نور بگیرید. تا جایی که می توانید سنگ را به لامپ نزدیک کرده و سپس از یک ذره بین به گوهر نگاه کنید. این کار را چندین مرتبه و از زوایای گوناگون انجام دهید و سنگ را در زیر نور ماوراء بنفش آزمایش کنید تا بتوانید پدیده گچی فلورسنس را در سنگ شناسایی ن

در این مقاله یکی از کاربردهای دستگاه یووی uv را بر می شماریم. امروزه مسئله اساسی افرادی که با جواهر سر و کار دارند یا جواهر شناسان , این است که برایشان تشخیص اینکه آیا فرآیند بهبود سازی برای سنگ استفاده شده است سخت است.شاید فکر کنید این تشخیص را تنها باید در آزمایشگاه های تخصصی جواهر شناسی، انجام شود. ولی ما دستگاهی ارزان و ساده معرفی خواهیم کرد تا شما را در تشخیص درست سنگ های قیمتی کمک نماید.

این دستگاه کاربردی، دستگاه تشخیص اشعه یووی uv یا دستگاه یووی uv نام دارد. در گذشته دستگاه یو وی uv به عنوان یک وسیله بی مصرف در آزمایشگاه های گوهرشناسی بود و خاک میخورد. اما با ترویج انجام فرآیند بهبود بخشی گرما دهی بر روی گوهرها، ارزش دستگاه یووی uv بر همگان مشخص شد.

دستگاه یووی uv

تعداد زیادی از یاقوت های سرخ و کبودی که گرمادهی می شوند از امواج کوتاه یک علامت کوچک مانند گچ در خود دارند. این پدیده در گروه کانی کروندوم طبیعی به چشم نمی خورد. قسمت بی رنگ این سنگ ها شفاف می شود. وقتی که فرآیند گرمادهی در یاقوت ها انجام شود همزمان با ایجاد بلورها طبق ساختار کریستال های طبیعی، فرآیند فلورسنس (تشعشعات مهتابی) نیز در سنگ همان ساختار را پیروی می کند.

سوال اساسی این جاست که چگونه می توان این عمل را شناسایی کرده و سپس آزمایش نمود. ابتدا دستگاه یووی uv مجهز به دو لامپ طول موج بلند و کوتاه را آماده کرده و برای استفاده از این دستگاه یک عینک محافظ را به چشم خود بزنید. زیرا همان طور که در مقاله اشعه یووی و دستگاه یووی برای سلامت انسان خطرناک است؟ نور طول موج کوتاه یو وی در دستگاه یووی uv، به چشم آسیب جدی می زند.

زمانی که تصمیم دارید پدیده فلورسنس را در سنگ قیمتی مشاهده نمایید، بهتر است که با پنس سنگ قیمتی را مقابل نور قرار دستگاه یووی uv دهید. تا حد ممکن می توانید سنگ را به لامپ یووی نزدیک و سپس از یک ذره بین به گوهر نگاه کنید. این کار را چندین بار و از زوایای گوناگون تکرار کنید و سنگ را در زیر اشعه یووی دستگاه یووی uv آزمایش کنید تا بتوانید پدیده گچی فلورسنس را در سنگ ملاحظه نمایید.

دستگاه یووی uv

آزمایش با دستگاه یووی uv نیاز به دانش اندکی دارد. اگر یاقوت سرخ یا کبود نشانی از پدیده فلورسنس را در طول موج کوتاه، به نمایش بگذارند، به احتمال زیاد از فرآیند گرمادهی در این دو گوهر قیمتی استفاده شده است. اگر این پدیده را در این دو سنگ قیمتی مشاهده نکردید به این معنی نیست که این دو گوهر را بهبود بخشی نکرده اند. همچنین دقت نمایید که سنگ حتما قبل از آزمایش باید تمیز باشد. وجود صابون و یا مواد شیمایی دیگر بر روی سنگ ، سبب بروز پدیده فلورسنس می شود. دستگاه یو وی uv تنها به تشخیص طبیعی یا مصنوعی بودن گوهر کمک می کند و نمی توان با استفاده از دستگاه یو وی uv سنگ را کاملا شناسایی کرد.

دستگاه یووی uv

دقت کنید مدت در معرض گذاشتن سنگ کروندوم در برابر امواج طول موج کوتاه یووی کم باشد. چرا که امواج رادیویی طول موج کوتاه اشعه یووی باعث می شود که در مرکز سنگ یک رنگ زرد رنگ ظاهر شود که رنگ سنگ را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی پنج دقیقه در مقابل این نور بودن هم باعث رنگ زرد در کروندوم را می شود. البته وقتی که سنگ را در معرض نور خورشید قرار دهید به مرور رنگ زرد محو شده اما رنگ آبی یاقوت کبود شما متمایل به سبز گشته و اگر بخواهید سنگ را به فروش برسانید، مناسب نمی باشد.

و نتیجه مهمی که توجه به آن اهمیت زیادی دارد این است که گاهی اوقات یاقوت کبود طبیعی نیز اگر در زیر لامپ فلورسنس طول موج کوتاه قرار بگیرد، پدیده فلورسنس گچی شکل را از خود به بروز می دهد. این پدیده در یاقوت های کبودی که از ماداگاسکار به دست می آیند قابل مشاهده است. زیرا امواج فلورسنس بسیار ضعیف و محدود در لایه های پوسته زمین وجود دارد. لازم به ذکر است که پدیده فلورسنس قابل مشاهده در یاقوت های کبود طبیعی، شفاف تر از نوع گرمادهی آنها است.

فروش لامپ یووی  در اصفهان

نکته پایانی که توجه به آن حائز اهمیت است این می باشد گاهی اوقات یاقوت کبود طبیعی نیز اگر در زیر لامپ فلورسنس طول موج کوتاه قرار بگیرد، پدیده فلورسنس گچی شکل را از خود به بروز می دهد. این پدیده در یاقوت های کبودی که از ماداگاسکار به دست می آیند قابل رویت است. زیرا امواج فلورسنس به طور بسیار ضعیف و محدودی در لایه های پوسته زمین وجود دارد. لازم به ذکر است که پدیده فلورسنس قابل مشاهده در یاقوت های کبود طبیعی، شفاف تر از نوع گرمادهی آنها است.

فهرست مطالب