نور فرابنفش (لامپ uv)

نور فرابنفش (لامپ uv)

لامپ uv ،تابش اصلی خورشیدی می‌تواند به سه ناحیه فرابنفش ( UV)، مرئی و فروسرخ ( IR) تقسیم شود. آشکارسازی تابش در این سه ناحیه برای انسان‌ها بسیار مهم است. آشکارسازهای نوری فرابنفش نقش مهمی را در مانیتورینگ تابش UV که برای سلامت بشر بسیار مضر است؛ ایفا می‌کنند. آشکارسازهای نوری UV به طور وسیعی در کاربردهای نظامی و تجاری مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

فروش لامپ uv 

تاکنون تلاش‌های اساسی برای آشکارسازی تابش UV با نیم‌رساناهای دارای شکاف انرژی بزرگ صورت گرفته است. از طرفی موادی مانند ZnO، AlN و GaN از نقطه نظر انرژی با محدوده طول موجی فرابنفش مطابقت داشته و بنابراین در حالت کلی باعث افزایش پاسخ نوری در منطقه UV می‌شوند. به دلیل قیمت پایین، پایداری در برابر تابش، پایداری شیمیایی بالا و شکاف انرژی بزرگ eV ۳/۳ در دمای اتاق و بسیاری مزایای دیگر، ZnO به عنوان یکی از مناسب‌ترین مواد نیم‌رسانا برای آشکارسازی نور UV در نظر گرفته می‌شود.

 

برای خواندن مقالات بیشتر درباره لامپ uv اینجا کلیک کنید .

 

در یک بررسی  آشکارسازهای نوری فرابنفش برپایه لایه‌های نازک ZnO ساخت و مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا آشکارساز نوری، پارامترهای موثر بر کارایی آن و روش‌های تهیه لایه‌های نازک معرفی و سپس روی اکسید به عنوان ماده‌ای که می‌تواند برای آشکارسازی نوری UV مورد استفاده قرار بگیرد؛ بررسی شده است. نهایتا آشکارسازهای UV مبتنی بر لایه‌های نازک ZnO و ZnO ناخالص‌سازی شده با Al (AZO) ساخته شده و در قسمت بعد پارامترهای موثر بر پاسخ نوری آشکارسازهای تهیه شده بهینه‌سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که تمام نمونه‌های تهیه شده در این پروژه پاسخ نوری UV خوبی را از خود نشان داده و در بین تمامی آن‌ها، نمونه تهیه شده مبتنی بر لایه نازک AZO با درصد ناخالصی ۳%، دمای زیرلایه °C۴۰۰ و مولاریته محلول ZnO برابر M۱/۰، دارای بالاترین پاسخ‌دهی نسبت به نور UV بود.

 

دستگاه uv ناخن چیست

لامپ uvc

لاک خشک کن uv

لامپ سیاه

 

فهرست مطالب