لامپ UV

U V دو حرف اولیه برای اشعه ماورابنفش است. نور UV یک باند کوچک در طیف الکترومغناطیسی بین نور مرئی و اشعه X است. نور خورشید بزرگترین منبع نور ماورا بنفش است. با این وجود ، نور ماورا بنفش در برنامه های تحقیقاتی ، پزشکی و کیفیت هوا در محیط داخلی مهم است. تجهیزات نور ماورا بنفش در کابینت های ایمنی بیولوژیکی ، لامپ های میکروب کش ، دستگاه های انتقال دهنده و لامپ های Wood می توانند اثرات مضر داشته باشند.

UV ، نوعی تابش غیر یونیزه کننده ، به طور کلی بر اساس طول موج به سه کلاس تقسیم می شود: UV-A ، با طول موج 315 تا 400 نانومتر (به عنوان مثال یک نور سیاه) UV-B ، با طول موج از 280 تا 314 نانومتر (یوریترمال) ، شایع در نور خورشید و UV-C ، با طول موج از 180 تا 280 نانومتر (میکروب کش) ، مانند لامپ های میکروب کش موجود در کابینت های ایمنی زیستی (BSCs) ، هودهای جریان آرام و واحدهای بزرگ کنترل کننده هوا تجاری. نور خورشید منبع اصلی نور UV-A و UV-B است. UV-C تقریباً هرگز در طبیعت مشاهده نمی شود زیرا قبل از رسیدن به سطح زمین کاملاً در جو جذب می شود.

لامپ UVC

لامپ یو وی سی اغلب جهت از بین بردن باکتری ها، ویروس ها، میکروب ها و … در سیستم های تصفیه و گند زدایی مورد استفاده قرار می گیرد. اشعه تولیدشده از این لامپ ها طول موج بسیار کم و معادل ۱۰۰ الی ۲۸۰ نانومتر دارد. به همین دلیل برای تجزیه ویروس های ریز و پیچیده از آن استفاده می شود.

نحوه کار این مدل از لامپ های یو وی به لامپ های فلورسنت شباهت دارد. قیمت لامپ یو وی سی یه عواملی هم چون ابعاد و سرپیچ آن بستگی دارد.